نمایندگی فروش و خدمات شعبه ۱  شریعتی نرسیده به طالقانی خ طاهریان(آمل) بن بست ثام بیاتی پلاک ۳ واحد ۳ 

تلفن: ۰۲۱۷۷۶۵۸۱۰۳ _ ۰۲۱۸۸۴۷۷۲۳۲  _۰۲۱۸۸۴۷۷۳۳  _۰۹۱۲۹۴۵۹۷۱۴  _۰۹۱۲۳۸۰۸۵۶۶